Logo
 • Dynamisch kantoor
 • Persoonlijke vertrouwensrelatie
 • Persoonlijke dienstverlening

jarenlange ervaring!

 • particulieren
 • ondernemingen
 • verzekeringsmaatschappijen

ADVOCATENKANTOOR ABBELOOS DOMINIQUE
KERKAKKER 1, 9830 SINT-MARTENS-LATEM
TEL : (+32) 09/233.04.46 - www.advodab.be - dominique.abbeloos@advodab.be

KANTOOR


Advocatenkantoor Abbeloos is gestart in 1994 en staat garant voor een persoonlijke aanpak van uw dossier in diverse materies van het recht.
Het kantoor is gevestigd te Sint-Martens-Latem (slechts enkele km van op- en afritten van de autosnelweg) van waaruit de activiteiten zich voornamelijk uitstrekken over de Rechtbanken te Gent, Antwerpen, Brussel, Brugge, Kortrijk, Oudenaarde en Dendermonde, alsook de Hoven van Beroep te Gent, Brussel, Antwerpen.
Ook voor onderhandelingen tot een minnelijke regeling, juridische adviezen en opstellen van contracten kan u bij ons terecht.
Ons kantoor behandelt zowel zaken voor particulieren, ondernemingen als verzekeringsmaatschappijen.
Met jarenlange ervaring en strikte opvolging wordt elk dossier persoonlijk behandeld waarbij de vertrouwensrelatie centraal staat. De cliënt wordt stipt en nauwgezet op de hoogte gehouden van het verloop van het dossier.
Het kantoor werkt enkel met consultaties op afspraak zodat er geen onnodige wachttijden zijn. Er is parking vlak aan het kantoor.


ADVOCATENKANTOOR ABBELOOS DOMINIQUE
KERKAKKER 1, 9830 SINT-MARTENS-LATEM
TEL : (+32) 09/233.04.46 - www.advodab.be - dominique.abbeloos@advodab.be

MATERIE


Advocatenkantoor Abbeloos hecht zeer veel belang aan een professionele en kwalitatieve juridische dienstverlening. In eerste instantie begeleiden wij cliënten door juridisch advies te verlenen, onderhandelingen te voeren, contracten te sluiten en minnelijke regelingen te treffen. Voor het voeren van een gerechtelijke procedure voor alle rechtbanken te België, bestaat onze specialisatie voornamelijk in de volgende materies :

 • Algemeen burgerlijk recht
 • Bouw- en aannemingsrecht
 • Aansprakelijkheid in burgerlijk recht
 • huurrecht
 • verzekeringsrecht
 • invordering facturen

TEAM


Advocaten, vennoten en medewerkers

DOMINIQUE ABBELOOS Advocaat

Licentiaat rechten afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit te Gent met specialisatie burgerlijk recht
Advocaat in België en ingeschreven aan de Balie der Advocaten te Gent sedert 01/10/1994

Voorkeurmateries

Bouw- en aannemingsrecht
Algemeen burgelijk recht

ILSE VINDEVOGEL Administratie secretariaat

Geboren op 16/08/1973 te Waregem

Diploma secretariaat-talen

administratie, secretariaat & office management

 

 

 

 

Publicaties


Publicaties door Dominique Abbeloos

“De tienjarige aansprakelijkheid van aannemers en architecten”
gepubliceerd in Algemeen Juridisch Tijdschrift, 2000-2001, n°22 Syllabus Overheidsopdrachten, deel I en II, Gent, 1997

“De rechten van verdediging als rode draad doorheen het gerechtelijk deskundigenonderzoek”, gepubliceerd in Tijdschrift voor Aannemingsrecht, 2002, 1-02
publicaties van diverse artikels in Bouwbedrijf en Bouwkroniek

“Van aanvang tot eindoplevering”, Die Keure, publicatie voorzien begin 2004 met o.m. de volgende onderwerpen : Wet Breyne, registratie van de aannemer, antikoppelbaasmaatregelen, erkenningsregelementering, tienjarige aansprakelijkheid, overheidsopdrachten, ...

“De schadevergoeding wegens onderbreking van een overheidsopdracht van werken”, R.W., 27/12/2003, 645

“Recente evoluties in bouwaansprakelijkheid met betrekking tot schade aan derden”,
Tijdschrift voor Verzekeringen, Kluwer, 2005-1, 7 juridische artikels in vaktijdschriften Fedecom en Polycaro

Algemeen


Algemene info en coördinaten

ADVOCATENKANTOOR ABBELOOS DOMINIQUE

KERKAKKER 1, 9830 SINT-MARTENS-LATEM
TEL : (+32) 09/233.04.46

www.advodab.be - dominique.abbeloos@advodab.be

Rekeningnummer
IBAN BE 59 6301 9054 3526 - BIC BBRUBEBB
Derdenrekeningnummer
IBAN BE80 6301 9506 8877 - BIC BBRUBEBB
BTW/KBO
0817.060.989

Tarieven


Staat van kosten, erelonen en algemene voorwaarden

Ons kantoor hanteert een open en transparant kosten- en ereloonbeleid.

Bij de aanvang van het dossier krijgt de cliënt alle info over de wijze van tarifering en wordt een contract opgesteld en ondertekend conform de Dienstenwet. Pas nadat het voormeld contract werd ondertekend en nadat de eerste provisiefactuur werd voldaan, kan de advocaat de opdracht aanvatten.

Voor de aanvang van de prestaties wordt een provisienota aan de cliënt overgemaakt als voorschot voor kosten en erelonen. Tijdens de behandeling van het dossier worden de provisies aangerekend naargelang de verleende prestaties en gemaakte kosten.

Bij het afsluiten van het dossier wordt een gedetailleerde eindafrekening aan de cliënt overgemaakt met een overzicht van de kantoorkosten, gerechtskosten, prestaties en erelonen.

Vanaf 01/01/2014 geldt een BTW tarief van 21%. De vermelde tarieven zijn exclusief BTW.

Kosten

MEER

Erelonen

MEER

Algemene voorwaarden

MEER

Verzekering


Verzekering en gedragsregels

VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID


De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid is verzekerd via een collectieve polis gesloten door de Balie der Advocaten te Gent bij Amlin Europe NV.
De polis ligt ter inzage op het kantoor.
De polis die de beroepsaansprakelijkheid verzekert verleent dekking voor 1.250.000,00 EUR per schadegeval in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.
Meester Abbeloos is tevens in bijkomende rang verzekerd bij AG Insurance voor 2.500.000,00 euro per verzekeringsjaar bovenop en na uitputting van de baliepolis met 1.250.000,00 euro per schadegeval.

BEROEPSREGELS EN GEDRAGSCODES


Als advocaat ingeschreven aan de balie van Gent is meester Abbeloos onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op www.balie-gent.be.

CONTACTEER ONS


Waarmee kunnen we u van dienst zijn ?

ADVOCATENKANTOOR ABBELOOS DOMINIQUE
KERKAKKER 1, 9830 SINT-MARTENS-LATEM

+32 (0) 9 233 04 46

LIGGING


Het kantoor is gelegen in het centrum van Sint-Martens-Latem op 10 km van Gent en op enkele km van de op- en afritten van de autosnelweg.

ADVOCATENKANTOOR ABBELOOS DOMINIQUE
KERKAKKER 1, 9830 SINT-MARTENS-LATEM

* E40 afrit Expo-St.Denijs-Westrem *
* Richting Sint-Denijs Westrem / Sint-Martens-Latem / Deinze *
* Kortrijksesteenweg volgen voorbij de Carrefour *
* Aan het rond punt van de Vier sleutels rechtdoor rijden *
* Aan de eerst volgende verkeerslichten rechts afslaan richting Sint-Martens-Latem komt u in de K.Maenhoutstraat *
* Op het einde van de straat gaat u rechts aan het kruispunt en neemt u de eerste straat links, Kerkakker *